Myfortic


Učinkovina

mikofenolna kislina (v obliki natrijevega mikofenolata)

Način in režim izdaje

H/Rp

 

Ime zdravila

Myfortic 180 mg gastrorezistentne tablete

Myfortic 360 mg gastrorezistentne tablete

Za več informacij o zdravilu kliknite na Povzetek glavnih značilnosti zdravila in Navodilo za uporabo.


Myfortic 180 mg gastrorezistentne tablete

Povzetek glavnih značilnosti zdravila Navodilo za uporabo

Myfortic 360 mg gastrorezistentne tablete

Povzetek glavnih značilnosti zdravila  Navodilo za uporabo

 

 

 

 

 

POROČANJE O NEŽELENIH DOGODKIH/UČINKIH
Spletno mesto ni namenjeno poročanju o neželenih dogodkih/učinkih zdravil. Neželene dogodke/učinke sporočite na način, kot je objavljeno na spletni strani www.jazmp.si ali se obrnite na lokalni Novartisov oddelek za varnost bolnikov na elektronski naslov [email protected].