Poslanstvo farmacevtske družbe Novartis kot mednarodne farmacevtske družbe je prispevati k zdravju in višji kakovosti življenja ljudi. Te spletne strani so oblikovane z namenom omogočiti splošne informacije o družbi Novartis in njenemu poslovanju ter določene  informacije o naših izdelkih  in storitvah.  Prosimo vas, da natančno preberete te pogoje za uporabo, ki se nanašajo na vsakogar, ki obišče to spletno stran. Če boste še naprej uporabljali to spletno stran, ste pristali na ta pravila.

Informacije na teh spletnih straneh so podane izključno za izobraževalne in informativne namene. Dostop do podatkov o izdelkih, predvsem tistih, ki se lahko izdajajo samo na recept, je omejen v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje zdravil. Pred izdajanjem,  predpisovanjem ali priporočanjem zdravil, prosimo preberite celotne povzetke glavnih značilnosti zdravil, ki so na voljo na predstavitveni strani posameznega zdravila na medicina.novartis.si.

Vse informacije in podobe, vsebovane na teh spletnih straneh, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, so lahko reproducirani le v nekomercialne namene in se jih ne sme spreminjati ali drugače uporabljati, razen tako, kot je to določeno v tem besedilu, pri čemer morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Dokumentov, objavljenih na teh spletnih straneh, se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja družbe Novartis. Na vsaki reprodukciji ali primerku vsebine teh spletnih strani mora biti znak: “ © 2021 NOVARTIS PHARMA SERVICES INC., Podružnica v Sloveniji – Vse pravice pridržane.” Družba Novartis aktivno uveljavlja pravice do intelektualne lastnine v največjem možnem obsegu, ki ga omogoča zakonodaja. Na prošnjo posameznega prosilca lahko družba Novartis izda soglasje za objavo dela vsebin (reprodukcijo) tudi v komercialne namene. V prošnji mora prosilec obvezno navesti, katere vsebine želi reproducirati in s kakšnim namenom. Družba Novartis bo v vsakokratnem soglasju določil pogoje, ki jih mora v primeru reprodukcije izpolnjevati prosilec. Če prosilec pogojev ne bo izpolnjeval, je soglasje neveljavno in mora vsebine umakniti nemudoma po prejemu obvestila družbe Novartis o neizpolnjevanju pogojev.

Vsa imena izdelkov in storitev, ki se pojavljajo v besedilu na teh spletnih straneh v tisku, ki je drugačen od ostalega tiska, ali s simbolom, znamko ali znakom, vključno z logotipom družbe Novartis, so registrirane znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je družba Novartis ali njegove povezane družbe. Uporaba teh znamk je izrecno prepovedana, razen v primerih, ki so določeni v tem besedilu.

Spletna stran je namenjena izključno strokovni zdravstveni javnosti, kot jo določa 3. člen Pravilnika o oglaševanju zdravil (Ur. l. RS št. 105/2008).

Čeprav je in bo družba Novartis s potrebno skrbnostjo pri oblikovanju teh spletnih strani storila vse, da bi se prepričala, da so informacije na teh spletnih straneh res točne in podatki ažurni, za njihovo točnost in celovitost ne more jamčiti in ne prevzema nikakršne odgovornosti. Družba Novartis si tudi pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni vsebino teh spletnih strani, na kakršenkoli način, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

NITI DRUŽBA NOVARTIS NITI KATERAKOLI DRUGA PRAVNA ALI FIZIČNA OSEBA, KI JE SODELOVALA PRI NASTANKU IN IZDELAVI TEH SPLETNIH STRANI, V NOBENEM PRIMERU ZATO NE ODGOVARJA ZA KAKRŠNOKOLI ŠKODO, KI BI IZHAJALA IZ ALI BI BILA V ZVEZI Z OBSTOJEM, DOSTOPOM DO IN/ALI UPORABO TEH SPLETNIH STRANI IN/ALI INFORMACIJ, KI JIH TE SPLETNE STRANI VSEBUJEJO IN/ALI ZARADI NEMOŽNOSTI UPORABE INFORMACIJ NA TEH SPLETNIH STRANEH IN/ALI KAKRŠNEKOLI NAPAKE ALI POMANJKLJIVOSTI V NJIHOVI VSEBINI, NE GLEDE NA TO, ČE SO BILI OBVEŠČENI O MOŽNOSTI TAKE ŠKODE.

Te spletne strani nudijo tudi povezave do spletnih strani tretjih in/ali vsebuje informacije o tretjih. Ker lahko določene povezave na tej strani vodijo do virov, ki se nahajajo na strežnikih, ki jih vzdržujejo tretje osebe, nad katerimi družba Novartis nima nadzora, družba Novartis ne more jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti katerekoli tretje spletne strani, za katero nudi povezavo ali referenco. Povezave do drugih spletnih strani nudi družba Novartis le kot ugodnost za uporabnike teh spletnih strani.

 

 

 

POROČANJE O NEŽELENIH DOGODKIH/UČINKIH
Spletno mesto ni namenjeno poročanju o neželenih dogodkih/učinkih zdravil. Neželene dogodke/učinke sporočite na način, kot je objavljeno na spletni strani www.jazmp.si ali se obrnite na lokalni Novartisov oddelek za varnost bolnikov na elektronski naslov [email protected].