Scemblix


Učinkovina

askiminib

Način in režim izdaje

H/Rp

 

Ime zdravila

Scemblix 20 mg filmsko obložene tablete

Scemblix 40 mg filmsko obložene tablete

Za več informacij o zdravilu kliknite na Povzetek glavnih značilnosti zdravila in Navodilo za uporabo.


Povzetek glavnih značilnosti zdravila Navodilo za uporabo

 

 

 

 

 

POROČANJE O NEŽELENIH DOGODKIH/UČINKIH
Spletno mesto ni namenjeno poročanju o neželenih dogodkih/učinkih zdravil. Neželene dogodke/učinke sporočite na način, kot je objavljeno na spletni strani www.jazmp.si ali se obrnite na lokalni Novartisov oddelek za varnost bolnikov na elektronski naslov [email protected].