Pluvicto 


Učinkovina

lutecijev (177Lu) vipivotid tetraksetan

Način in režim izdaje

H

 

Ime zdravila

Pluvicto 1000 MBq/ml raztopina za injiciranje/infundiranje

Za več informacij o zdravilu kliknite na Povzetek glavnih značilnosti zdravila in Navodilo za uporabo.


Povzetek glavnih značilnosti zdravila Navodilo za uporabo

 

 

 

 

 

 

POROČANJE O NEŽELENIH DOGODKIH/UČINKIH
Spletno mesto ni namenjeno poročanju o neželenih dogodkih/učinkih zdravil. Neželene dogodke/učinke sporočite na način, kot je objavljeno na spletni strani www.jazmp.si ali se obrnite na lokalni Novartisov oddelek za varnost bolnikov na elektronski naslov [email protected].