Vsa zdravila

 

Za več informacij o zdravilu kliknite na ime zdravila.


 

Ime zdravila Učinkovina Način in režim izdaje

Afinitor

everolimus Rp/Spec

Aimovig

erenumab Rp/Spec

Azarga

brinzolamid, timolol Rp

Azopt

brinzolamid Rp

Beovu

brolucizumab ZZ

Certican

everolimus H/Rp

Ciloxan

ciprofloksacin Rp/Spec

Co-Diovan

valsartan, hidroklorotiazid

Rp

Cosentyx

sekukinumab Rp/Spec

Diovan

valsartan

Rp

Duotrav

travoprost, timolol Rp

Entresto

sakubitril, valsartan

Rp

Exelon

rivastigmin

Rp

Exforge

amlodipin, valsartan

Rp

Exforge HCT

amlodipin, hidroklorotiazid, valsartan 

Rp

Exjade

deferasiroks Rp/Spec

Femara

letrozol Rp/Spec

Galvus

vildagliptin Rp

Gilenya

fingolimod Rp/Spec

Glivec

imatinib H/Rp

Ilaris

kanakinumab Rp/Spec

Jakavi

ruksolitinib

Rp/Spec

Kesimpta

ofatumumab Rp/Spec

Kisqali

ribociklib Rp/Spec

Kymriah

tisagenlecleucel (CAR pozitivne viabilne celice T) H

Lamisil

terbinafin Rp

Leqvio

inklisiran ZZ

Lucentis

ranibizumab ZZ

Lutathera

lutecijev (177Lu) oksodotreotid H

Luxturna

voretigen neparvovek  H

Locametz

gozetotid H

Maxidex

deksametazon Rp/Spec

Maxitrol

deksametazon, neomicin, polimiksin B  Rp/Spec

Mayzent

siponimod Rp/Spec

Mekinist

trametinib Rp/Spec

Myfortic

mikofenolna kislina (v obliki natrijevega mikofenolata) H/Rp

Nevanac

nepafenak Rp

Onbrez Breezhaler

indakaterol Rp

Opatanol

olopatadin Rp

Piqray

alpelizib

Rp/Spec

Pluvicto

lutecijev (177Lu) vipivotid tetraksetan

H

Revolade

eltrombopag Rp/Spec

Rydapt

midostavrin H/Rp

Sandimmun

ciklosporin H

Sandimmun Neoral

ciklosporin

H/Rp

Sandostatin LAR

oktreotid

H/Rp

Sandostatin

oktreotid

H/Rp

Scemblix

askiminib

H/Rp

Seebri Breezhaler

glikopironijev bromid Rp

Simbrinza

brinzolamid, brimonidinijev tartrat Rp

Simulect

baziliksimab Rp

SomaKit TOC

edotreotid H

Tabrecta

kapmatinib Rp/Spec

Tafinlar

dabrafenib Rp/Spec

Tasigna

nilotinib H/Rp

Tegretol CR

karbamazepin Rp

Tegretol

karbamazepin Rp

Tobradex

deksametazon, tobramicin Rp

Tobrex

tobramicin Rp

Travatan

travoprost Rp

Tyverb

lapatinib Rp/Spec

Ultibro Breezhaler

indakaterol, glikopironij Rp

Vigamox

moksifloksacin Rp

Voltaren

diklofenak Rp

Votrient

pazopanib Rp/Spec

Votubia

everolimus

Rp/Spec

Xolair

omalizumab H/Rp

Zolgensma

onasemnogen abeparvovek H

Zykadia

ceritinib Rp/Spec

 


 

LEGENDA:
  • Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept. 
  • Rp/Spec - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept zdravnika specialista ustreznega področja medicine ali od njega pooblaščenega zdravnika.
  • H - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v bolnišnicah.    
  • H/Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v bolnišnicah. Izjemoma se lahko uporablja pri nadaljevanju zdravljenja na domu ob odpustu iz bolnišnice in nadaljnjem zdravljenju.    
  • ZZ - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost.    

 

 

 

 

POROČANJE O NEŽELENIH DOGODKIH/UČINKIH
Spletno mesto ni namenjeno poročanju o neželenih dogodkih/učinkih zdravil. Neželene dogodke/učinke sporočite na način, kot je objavljeno na spletni strani www.jazmp.si ali se obrnite na lokalni Novartisov oddelek za varnost bolnikov na elektronski naslov [email protected].