Rak dojk

 

Rak dojk je skupno ime za skupino bolezni, ki se med seboj razlikujejo po vzorcu genetskih sprememb, patohistološki sliki, klinični sliki, zdravljenju in prognozi.1

Rak dojk je, v svetovnem merilu ter tudi v Evropi, najpogostejši rak pri ženskah in je glavni vzrok smrti zaradi raka pri ženskah.1,2

 

 

 


 

REFERENCE:
  1. Onkologija, Učbenik za študente medicine, Onkološki inštitut Ljubljana, April 2018: Rak dojk, 508-538
  2. World Health Organization (WHO). GLOBOCAN 2020: Estimated Breast Cancer Incidence, International Agency for Research on Cancer (IARC), dostopno na https://gco.iarc.fr/today/online-analysis-map?v=2020&mode=population&mod..., dostopano 28. April 2021
  3. ECIS (European Cancer Information System), Evropski Informacijski Sistem za Spremljanje pojavnosti raka, ocena incidence raka dojk, dostopno na https://ecis.jrc.ec.europa.eu/explorer.php?$0-0$1-AE27$2-All$4-1,2$3-All$6-0,85$5-2008,2008$7-7$CEstByCancer$X0_8-3$CEstRelativeCanc$X1_8-3$X1_9-AE27, dostopano 28.10.2020
  4. Slovenski register raka, SLORA, dostopno na http://www.slora.si/stevilo-novih-bolnikov, dostopano 28.10.2020
SI2305296802

 

 

 

POROČANJE O NEŽELENIH DOGODKIH/UČINKIH
Spletno mesto ni namenjeno poročanju o neželenih dogodkih/učinkih zdravil. Neželene dogodke/učinke sporočite na način, kot je objavljeno na spletni strani www.jazmp.si ali se obrnite na lokalni Novartisov oddelek za varnost bolnikov na elektronski naslov [email protected].