Obdelava osebnih podatkov

 

Družbi Novartis d.o.o., Verovškova ulica 57, 100 Ljubljana, in vsem drugim družbam v skupini Novartis ter družbam, ki v njihovem imenu obdelujejo osebne podatke, v EU ali zunaj nje, dovoljujete, da zgoraj navedene osebne podatke obdelujejo za zgoraj navedene namene.

Soglašate, da se bodo vaši osebni podatki v zbirkah družbe Novartis d.o.o. kot upravljavcu osebnih podatkov in drugih družb v skupini Novartis obdelovali in hranili na podlagi vaše privolitve, in sicer do vašega preklica. Morebitni preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Seznanjamo vas, da se lahko iz vseh zbirk podatkov, ki so v upravljanju družbe Novartis d.o.o. in drugih družb v skupini Novartis, kadar koli izpišete tako, da to sporočite na naslov [email protected], kar šteje kot preklic privolitve za obdelavo vaših osebnih podatkov za zgoraj navedene namene. Poleg tega vas seznanjamo s pravico do dostopa ali popravka osebnih podatkov, pravico do omejitev obdelave in pravico do ugovora obdelavi (tudi pri pristojnem nadzornem organu) ter pravico do prenosljivosti podatkov. 

Novartis lahko, če meni, da je to potrebno za izpolnitev katerega ali vseh zgoraj opisanih namenov, prenese osebne podatke tretjim osebam, vključno s strokovnimi svetovalci, drugimi družbami v skupini Novartis, ponudniki storitev tretjih strank, regulatornimi ali pravnimi organi. Vse tretje stranke, ki delujejo v imenu Novartisa, so pogodbeno dolžne zaščititi zaupnost in varnost vaših osebnih podatkov v skladu z veljavno zakonodajo na tem področju. Vaši osebni podatki se lahko obdelujejo tudi v državah zunaj sedeža upravljavca osebnih podatkov, ki morda ne ponujajo enake ravni varstva osebnih podatkov. V teh primerih bo Novartis zahteval, da te družbe uporabljajo enako raven zaščite, kot jo zahteva veljavna zakonodaja v Sloveniji in EU. Če ni drugače določeno, bo to storjeno s podpisom standardnih pogodbenih klavzul, ki jih odobri Evropska komisija. Kopijo le teh imate pravico zahtevati na vpogled.

Družba Novartis d.o.o. in druge družbe v skupini Novartis se zavezujejo, da bodo z osebnimi podatki ravnale v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in z njo usklajenimi notranjimi predpisi s tega področja.

Za dodatne informacije o obdelovanju osebnih podatkov se lahko obrnete na pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov v Novartisu ([email protected]).

 

 

 

 

 

POROČANJE O NEŽELENIH DOGODKIH/UČINKIH
Spletno mesto ni namenjeno poročanju o neželenih dogodkih/učinkih zdravil. Neželene dogodke/učinke sporočite na način, kot je objavljeno na spletni strani www.jazmp.si ali se obrnite na lokalni Novartisov oddelek za varnost bolnikov na elektronski naslov [email protected].